Zlecenie wykonania usługi:

Prosimy o cierpliwość…

Załącznik nr 4 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-1-MM-241-0042-2021

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI DODATKOWEJ

do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-1-MM-241-0042-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

1. Termin wykonania Usługi Dodatkowej

2. Miejsce wykonania Usługi Dodatkowej

3. Zakres i ilość Usług Dodatkowych

8%
23%

8%
23%

8%
23%

8%
23%


4. Płatność za Usługę Dodatkową nastąpi wg zasad określonych w § 8 Umowy.

5. Inne informacje

* To pole jest wymagane

Potwierdzenie wykonania zlecenia:

Prosimy o cierpliwość…

Załącznik nr 4a do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-1-MM-241-0042-2021

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI DODATKOWEJ


1. Usługę Dodatkową wykonano

2. Zakres i ilość wykonanych Usług Dodatkowych

3. Usługi Dodatkowe zostały wykonane

Prawidłowo
Nieprawidłowo

4. Uwagi do wykonanych Usług Dodatkowych

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane Usługi Dodatkowe wynosi

6. Potwierdzenie prawidłowego wykonania usług objętych Zleceniem stanowi podstawę do dokonania płatności przez Zamawiającego.

* To pole jest wymagane