Prosimy o cierpliwość…

Załącznik B do załącznika nr 3 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-1-MM-241-0042-2021

1. Czas kontroli

2. Miejsce kontroli

3. Imię i nazwisko kontrolującego

4. Ocena prawidłowości wykonywania usług

5. Czas przekazania protokołu Wykonawcy

6. Termin usunięcia ewentualnych nieprawidłowości

Natychmiastowo
Konkretna data

7. Skutki kontroli

brak
pouczenie
kara umowna
obniżenie wynagrodzenia
* To pole jest wymagane