Oferta szkoleniowa

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Od zera do milionera

Szkolenie przygotowuje do prawidłowego uczestnictwa w postępowaniach PZP, a uczestnik podczas szkolenia pozna zagadnienia:

 • Przedstawienie podstawowych definicji występujących w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Omówienie podstawowych aktów wykonawczych do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Postępowanie poniżej progów Unijnych. Tryb podstawowy z uwzględnieniem wariatów
  1. z brakiem negocjacji
  2. z możliwością negocjacji
  3. z koniecznością przeprowadzenia negocjacji
   (ćwiczenia)
 • Zamówienie z wolnej ręki – przesłanki zastosowania. (ćwiczenia)
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE. (ćwiczenia)
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny. (ćwiczenia)
 • Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe. (ćwiczenia)
 • Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy. (ćwiczenia)
 • Kryteria oceny ofert. (ćwiczenia)
 • Opis przedmiotu zamówienia oraz analiza potrzeb zamawiającego. (ćwiczenia)
 • Wizja lokalna. (ćwiczenia)
 • Składanie i otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty. (ćwiczenia)
 • Wadium w zamówieniach publicznych. (ćwiczenia)
 • Rażąco niska cena. (ćwiczenia)
 • Środki Ochrony Prawnej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Umowy oraz zmiany w umowach w sprawach Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)

Szkolenie trwa 2 dni, łącznie 16 godzin szkoleniowych w modułach po 90 minut. Po każdym module przewidziana jest przerwa. Godzina szkoleniowa trwa 45 min. Możliwe jest szkolenie stacjonarne oraz zdalne za pośrednictwem platformy internetowej.

Szkolenia
zamknięte

Proponujemy szkolenia dla firm, organizacji, urzędów z możliwością dostosowania programów, czasu trwania, metod edukacyjnych do oczekiwań klienta. Nasz zespół to specjaliści z różnych obszarów – mamy możliwości, aby w ramach jednego projektu szkoleniowego było zaangażowanych kilku trenerów. Wszystko po to, by dostarczyć najwyższej jakości usługę dopasowaną do potrzeb klienta.

SZKOLENIA DOFINANSOWANE
PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ

Tego jeszcze nie było! Możesz przeszkolić załogę swojej firmy prawie za darmo! Skorzystaj z okazji i uzyskaj nawet 80% dofinansowania na szkolenie dla Twojej firmy. Z programu korzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Firma podlega również poszczególnym regulacjom zależnym od województwa, w którym jest zarejestrowana.

 • Możliwość konsultacji z trenerem do 30 dni po szkoleniu 
 • Własna sala szkoleniowa / możliwość przeprowadzenia szkolenia u klienta lub w miejscu  wskazanym przez klienta np. hotel
 • Klienci uzyskają praktyczną wiedzę która mogą wdrożyć do działania 
 • Indywidualne podejście do potrzeb oraz standardów klienta – dopasowana oferta szkoleniowa

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami!

DOKUMENTY DO POBRANIA

Referencje HR Kopalnie

Referencje SKY INVEST

Regulamin świadczenia usług

Wewnętrzna procedura

Nasz zespół

Dariusz Szczotkowski 

Wykształcenie wyższe, ukończył licencjat w Akademii-Górniczo Hutniczej w Krakowie, Socjologia: komunikacja społeczna i multimedia. Magisterium Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Socjologia: kryminologia i dezorganizacja społeczna. 

Specjalista z zakresu socjologii, socjologii dezorganizacji społecznej, polityki samorządowej, produkcji mediów, analiz danych socjologicznych, profilaktyki społecznej. 

Marcin Piechuła

Wykształcenie średnie, specjalista w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedaży oraz komunikacji interpersonalnej. Od 10 lat związany jest z branżą handlową. Większość swojej kariery spędził na stanowiskach menedżerskich. Od 2016 roku szkoli z zakresu sprzedaży oraz zwiększa potencjał pracowników. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla firm a także klientów indywidualnych z zakresu sprzedaży bezpośredniej, rozwijania potencjału pracowników, zarządzania zespołem, skutecznej sprzedaży, komunikacji, zarządzania sobą w czasie, oraz kompetencji miękkich.

Bartłomiej Misztal 

Menedżer, handlowiec, specjalista ds. komunikacji interpersonalnej. Związany ze sprzedażą bezpośrednią od 10 lat. Przeszedł ścieżkę kariery od doradcy, przez trenera do menedżera zespołu sprzedażowego. Aktualnie zarządza kilkunastoosobowym zespołem handlowców w branży sprzątającej. Od 5 lat szkoli zespoły pracowników z zakresu sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, asertywności, negocjacji, organizowania własnego czasu pracy oraz zarządzania własnym potencjałem. Podczas swojej dotychczasowej pracy zawodowej przeprowadził ponad 100 szkoleń i warsztatów dla firm i klientów indywidualnych z zakresu sprzedaży, zarządzania, asertywności, negocjacji oraz komunikacji. Posiada wykształcenie wyższe.

Sławomir Lewicki 

Specjalista ds. Prawa Zamówień Publicznych. Dyrektor odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniach oraz realizacji przetargu. Przeprowadził ponad 200 godzin szkoleń z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Były Komendant Wojskowego Oddziału Gospodarczego odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne, finansowe i ochronę obiektów. Były Dyrektor ds. inwestycji odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia kopalni kruszyw.

Katarzyna Olszewska

Przedsiębiorca, trener , wykładowca akademicki. Specjalizuje się w zakresie zasad cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, OSINT, prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, prowadzenia kongresów. Zrealizowała kilkadziesiąt szkoleń m.in. z zakresu zasad cyberbezpieczeństwa, ochrony wizerunku i dóbr osobistych, ochrony danych osobowych (RODO)

Zostaw nam swój numer telefonu oraz adres e-mail, a my szybko się z tobą skontaktujemy!

CONTACT sp. z o.o.

 

Wędrzyn 12/4A
69-211 Wędrzyn

e-mail: contact.sekretariat@gmail.com
tel. +48 95 723 37 98
kom. +48 661 850 034

12 + 5 =